Munizioni Munizioni6v9 | HDR50 | Blu 3.2 g | POLIURETANI | POTENZA MASSIMA | cal-HomeDefence-24